Menu
نویسنده مطلب : علیرضا جلیلی

مطلب مورد بحث:

متمم محتوای پویا تولید میکند


ایده ی بسیار خوبی است تولید محتوای پویا اما…
همیشه برایم سوال بود چگونه امکان دارد کسانی در  کلاس درس را بفهمند اما هیچ نظری نداشته بااشند و حرفهایشان را فقط در جواب استاد که به آنها خیره می شود و سوال می پرسد بگویند و یا بر روی برگه ی امتحان بنویسند!چون خود بنده در کلاس درس فیزیکی تقریبا بر عکس این دوستان هستم.اما نمی دانم چرا در سایت شما و متمم انگاری اعتماد بنفس کامنت گذاشتن را ندارم و علی رغم اینکه مطالعه کتاب “چرا کشورها شکست می خورد” طبق توصیه شما در نظم شخصی و در ۱۸ فروردین به پایان رسانده ام اما کامنتی در آنجا نداشته ام!یا تمرینهای درس منابع انسانی را به استاد منابع انسانی خود در دانشگاه تحویل داده ام اما  در متمم نه!
یا اینکه گوشی من فقط امکان برقرای تماس و ارسال پیام را به من میدهد!و اسمارت فون ندارم،و فقط چند اپلیکیشن بر روی لپتاپم دارم.

مشکل اینجاست که امکان حضور فیزیکی وجود ندارد که شما بدانید کدام درس را با اشتیاق گوش می دهیم،گدام درس برایمان مبهم است و در کدام درس اصلا حضور نداریم.و در این شرایط و با وجود تنبلی ما شاید صحیحترین راه قضاوت در مورد عملکرد ما کامنتها نمی باشد ولی قطعا بهترین راه همین می تواند باشد.
از اینکه برای آموزش ما تا این حد دغدغه دارین سپاسگزارم.

ارادتمند شما و تیم خوبتان
علیرضا جلیلی