Menu
نویسنده مطلب : سبحان حسینی

مطلب مورد بحث:

بهترین معلم ریاضی کیست؟


۱- احتمالا اشتباهات ما باعث آموختن بهتر می شود. همانطور که تصادف در رانندگی، راننده بهتری می سازد. البته باید در نظر بگیریم که هر اشتباهی منجر به یادگیری نمی شود و نگاه ما به اشتباه نیز تعیین کننده است. خود ما باید بخواهد که از اشتباهش یاد بگیرد.

۲- برخی اشتباهات تا همیشه در ذهن آدمی می مانند و دیگر تکرار نمی شوند. اینجا یادگیری ابدی رخ می دهد.

۳- برخی اشتباهات مجبورمان می کنند مسیرهای دیگری دنبال کنیم و این اجبار درهای جدیدی به روی ما می گشاید.

۴- باید نگاهی هم به هزینه اشتباهات داشته باشیم. احتمالا تجربه اشتباهات جبران ناپذیر جایی برای یادگیری باقی نمی گذارد.

۵- استفاده از تجربه دیگران خوب است. اما چیزهای که آنها از شکست شان آموخته اند و لمس کرده اند و در وجودشان ثبت شده، به همان کیفیت به ما منتقل نمی شود.

 

انسانهایی که تا به حال اشتباه نکرده اند، احتمالا ویژگی های زیر را دارند:
۱٫ هیچ گاه تمرین نکرده اند و آزموده نشده اند.
۲٫ تا کاملا مطمئن نشوند که می توانند کاری را ۱۰۰ درصد درست انجام دهند، دست به کار نمی شوند. چرا که از اشتباه کردن هراس دارند.
۳٫ اعتماد به نفس پایینی دارند.
۴٫ تجربه های محدودی در زندگی دارند.