Menu
نویسنده مطلب : محمدرضا زمانی

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


سلام

نکته ای که درباره “فهرستِ آیا ها” به نظر من رسید، این بود که این تردیدها حین تصمیم گیری هم با ما هستند: آیا واقعا این را می خواهم!؟ علتی که به ذهنم میرسه، مبهم بودن نظام ارزش ها (یا لاقل شفاف نبودن انها) ست.

اما راه حل. راه راحت تر اینه که تقصیر این ابهام رو به گردن محیط و سیگنال های متضاد (و گاهی متناقض) که به ما می فرستد بیندازیم. ولی راه درست تر، شاید این باشه که بدون توجه به محیط و پیام هایش، سعی کنیم – به مرور زمان – نظام ارزشی خودمون رو شفاف کنیم تا هم تصمیم های فعلی مون رو راحت تر و با تردیدِ کمتر بگیریم، و هم در آینده ( وقتی به امید خدا به موفقیت رسیدیم) کمتر با سوال آیا واقعا این را می‌خواستم روبرو بشیم.