Menu
نویسنده مطلب : ندا

مطلب مورد بحث:

پنج سطح آشنایی با فرصت‌ها و ابزارهای دیجیتال


مثال من فرصت یادگیری زبان انگلیسی هست.

سطح یک : کسب اطلاعات اولیه.

من میدانم زبان انگلیسی اهمیت دارد. میدانم چندین زبانکده در محل زندگی ام وجود دارد.

سطح دو: دسترسی

به زبانکده x میروم و از نزدیک محیط زبانکده ، سطوح آموزشی و کتابهای آموزشی را از نزدیک میبینم .

سطح سه: استفاده از یک سرویس

در زبانکده x ثبت نام میکنم.و کتابهای مورد نیاز را خریداری میکنم.

سطح چهار : درک عمیق تر

حداکثر استفاده از کلاسها و آموزشها را دارم و در آستانه فارغ التحصیلی هستم. اکنون درک بهتری از این زبان دارم. همچنین میدانم چه شرکتهایی نیاز به مترجم یا مدرس دارند.

سطح پنجم: خلق و تولید و مشارکت

توانایی تدریس در آموزشگاه ها را دارم و همچنین مترجم شرکت y هستم.