Menu
نویسنده مطلب : نگار.ب.پ

مطلب مورد بحث:

برندسازی درونی | خودتان را یک چرخدنده نبینید!


از میکرو اکشن های شخصی که برای خودم انجام می دم، اینه که هر روز صبح قبل از هر کاری در محیط بی صدا و آروم و ترجیحا هوای آزاد نیم ساعت مدیتیشن انجام میدم و با طبیعت ارتباط برقرار می کنم.

این کار باعث میشه از حلقه ی تمام تکرار های ذهنی که در طول روز باهاشون درگیر هستم خارج شم و بتونم مسیر رو از بیرون مشاهده کنم.