- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : داود شاکری

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


آیا واقعا می خواستم که در دانشگاه قبول شوم یا برای تجربه زندگی مستقل از خانواده وارد دانشگاه شدم؟
آیا واقعا ادامه تحصیل در مقطع ارشد را به خاطر افزایش علم و دانش انتخاب کردم یا برای به تعویق انداختن سربازی؟
آیا واقعا از نظر خودم با توجه به زحماتی که کشیده ام به آنچه می خواسته ام رسیده ام یا صرفا از نظر بقیه موفق هستم؟
آیا این وقتی را که صرف رسیدن به این موفقیت کرده ام در زمینه دیگر گذاشته بودم نسبت به الان موفق تر نبودم؟
 
آیا افرادی که ازدواج می کنند واقعا فرد مورد علاقه خود را انتخاب کرده اند یا از ترس تنهایی در پیری دست به این انتخاب زده اند؟