Menu
نویسنده مطلب : فروغ حق پرس

مطلب مورد بحث:

فایل صوتی درباره تصمیم گیری


تصمیم من در چنین شرایطی این هست که قطار رو به سمت ریل فرعی هدایت میکنم و کودک رو از ریل دور میکنم.

دلیل این انتخاب:

هشت کودکی که روی ریل اصلی هستند بازیگوش هستند و حرف گوش نمی دهند و تعدادشون زیاد هست و بلند کردن آنها زمان بر هست ولی اون کودکی که روی ریل فرعی درحال بازی است کودک حرف گوش کنی هست بنابراین بلند کردن او زمان کمتری طول میکشد. درسته که ریل فرعی کمتر ازش استفاده شده و فرسوده هست اما راننده قطار هم این موضوع را میداند پس با احتیاط بیشتری از آن مسیر عبور می کند پس احتمال به خطر افتادن جان مسافران کمتر می شود.