Menu
نویسنده مطلب : فروغ حق پرس

مطلب مورد بحث:

همرنگ جماعت شدن | انواع همرنگی | آزمایش اش


یکی از نمونه های پذیرش دانش که روزانه با آن مواجه میشوم این است: من زمانی که کامنت های درس های متمم رو میخونم به این توجه میکنم که نویسنده چه مدت همراه متمم است و اینکه کاربر ویژه و ارزیاب درس هست یا نه و همچنین تعداد نظراتی که تاکنون نوشته است. به نظرم چنین اشخاصی مطالبی که می نویسند بیشتر از نظر علمی مورد تایید است چون احساس می کنم تجربه بیشتری دارند.