Menu
نویسنده مطلب : بهار محمدی

مطلب مورد بحث:

روشهای نادرست متمم خوانی!


من از فایل صوتی مذاکره یادداشت برداری کردم ولی مرور نکردم و بیشتر مطالب یادم رفته و چون توصیه های بالا را رعایت نکردم، در مورد درس استعدادیابی برای اینکه پروژه را انجام دهم مجبور شدم چندین بار بخوانم ویا داشت برداری کنم واین وقت زیادی را از من گرفت.مطالب متمم برای من خیلی جذاب هستند سعی میکنم هر لحظه که وقت کردم بخونم ولی به علت رعایت نکردن نکات بالا هیچ کدام در ذهنم باقی نمی موند سعی میکنم در زمان و مکان خاصی این کار را انجام بدهم.بعد از مطالعه کامنت های دوستان فکر میکردم کامنت های من تکراری باشد و نمی نوشتم ولی از این به بعد سعی میکنم بنویسم.