Menu
نویسنده مطلب : هدی جعفری

مطلب مورد بحث:

تعریف انحراف (Deviation) در کنترل سیستمها


 یک نمونه انحراف:
برنامه ریزی شده بود ۱۰ فایل صوتی در ایام عید (۱۷ روز) پیاده سازی شوند، اما تنها ۳ فایل صوتی پیاده سازی شدند.
وضعیت:
پیش‌بینی شده
خطاها:

عدم تخمین صحیح زمان مورد نیاز برای پیاده سازی هر فایل
عدم تخمین درست وقایع پیش بینی نشده (مهمانی ها، مریضی ها، …)
عدم تخمین درست به وجود آمدن کارها با اولویت بالاتر

کدام خطاها ممکن است شما را به تعدیل وادار کنند:
خطای ۲ و ۳ میتواند منجرب به تعدیل شود