Menu
نویسنده مطلب : اعظم دانش

مطلب مورد بحث:

استریوتایپ یا تفکر قالبی: معتقد به آن هستید یا قربانی آن؟


با سلام

پاسخ تمرین اول :

۱- زن بودن

۲- ایرانی بودن ( خصوصا برای گرفتن ویزای اغلب کشورها )

۳- نداشتن پوشش به اصطلاح مناسب اداری بدلیل کارمند بودن

پاسخ تمرین دوم :

۱- خانم های خانه دار که فعالیت اجتماعی خاصی هم ندارند

۲- مردهایی که گوششان را سوراخ می کنند

۳- عرب ها