Menu
نویسنده مطلب : مریم آزاد

مطلب مورد بحث:

درباره توقعات بی جا و کاهش انتظار از دیگران


من فکر می‎کنم به هر حال ما همیشه آدم‎هایی رو در اطراف خودمون داریم که از باور‎های ما سوءاستفاده می‌کنند. اما به دلیل محدودیت در منابع منطقی نیست برای مسائلی که به طور روزانه با آنها برخورد می‎کنیم تمام‎مدت در حال آزمون و خطا باشیم. بنابر‎این در رابطه با این دیدگاه و بحث‎های مشابه دیگر که ارتباط مستقیم و پیوند نزدیک با عزت‎نفس و مدل‎ذهنی دارند قطعا باید فلسفه‎ی شخصی و مشخص خودمون رو داشته باشیم.
به نظرم منطق خیلی از ما در رابطه با کار‎های خوبی که برای دیگران انجام می‎دهیم این هست که فکر می‎کنیم عواقب و نتایج اعمال ما خیلی پیچیده است. من امروز مشکل شخصی رو حل می‌کنم و انتظار حق‎شناسی و قدرشناسی به شکل مستقیم و مبادله‌ای ندارم. پس دلیل رفتار من شاید فقط احساس ترس بوده. ترس از این‎که ممکن هست روزی من هم در موقعیت مشابه او قرار بگیرم.
ممکن هست بعضی از افراد هم این بحث رو از زاویه فایده‎گرایی بررسی ‎کنند. افرادی که فایده‎ی شخصی خودشون رو در مقایسه با فایده‎ای که عمل و رفتار اونها برای دیگران و یا شاید در سطح بزرگتر برای یک جامعه‎ی به‎خصوص داشته به شکل حداقل درنظر می‎گیرند. این افراد کسانی هستند که دوست دارند و احساس می‎کنند که باید به سهم خودشون تاثیرگذار باشند و به این شکل احساس بودن می‎‎کنند.
دلیل بعدی رو می‎تونیم صرفا علاقه در نظر بگیریم. پیوند عاطفی ما با بعضی از افراد به شکلی عمیق هست که حتی دوست نداریم به یاد بیاریم که چقدر و چطور همراه اونها بودیم و یا چه قدم‎های مثبتی رو برای اونها برداشتیم. ما حتی گاهی تمایل نداریم که محبت‎های ما در این نوع رابطه‎ از طرف این افراد جبران بشه. به این دلیل که به نظر میرسه زیبایی این رابطه هست که کار‎هایی که برای طرف مقابل انجام میدیم در ترازوی ارزش‎گذاری برای جبران قرار نگیرند.

برای یک نتیجه‎گیری کوتاه به نظرم گاهی دلیل انتظار رفتار مثبت متقابل مهر‎طلبی هست یا نیست همین‎طور که خیلی از ما برای نداشتن و محدود کردن این انتظار دلایل متفاوتی داریم. اما مهم هست که برای تصمیم‎ها و رفتار‎های خودمون در رابطه با افراد و در این بحث -محدود کردن انتظار رفتار مثبت متقابل از دیگران- چارچوب روشنی رو داشته باشیم. می‎تونیم آدم‎ها رو بر اساس نوع رابطه دسته‎بندی کنیم و معیار این انتظار رو میزان صمیمیت در نظر بگیریم یا اینکه یک قانون کلی رو همیشه و همه‎جا تعمیم بدیم. اما مهمترین فایده برای داشتن یک اصل واضح این هست که حتی در صورتی که رفتار و عمل ما نتیجه‎ی مثبت نداشت این موضوع تاثیر منفی در ما و عزت نفس ما نداره. به این دلیل که ما به هر حال طبق عقیده و باور خودمون اقدام کردیم و این موضوع به خودی خود ارزشمند هست.