Menu
نویسنده مطلب : سعیده احمدزاده

مطلب مورد بحث:

مذاکره گروهی | مرور چند نکته برای مذاکره های گروهی موفق


اگه بشه خواستگاری و بله برون رو هم یه مذاکره گروهی تصور کنیم . بد نیست یه خاطره از خواستگاری همکارم بگم که به نظرم جالب اومد.

همکار بیچاره‌ی من یه دختر پسندیده بود و مراحل اولیه‌ی خواستگاری هم انجام شده بود و طبق رسوم قرار بود یه شب برای قرار مهریه و صحبت بزرگترها تعیین بشه تا بزرگترها با هم در این خصوص تصمیم بگیرن.

از طرف خانواده داماد، علاوه بر داماد و پدر و مادرش خان عمویی هم دعوت شده بودن که بزرگ فامیل بودن و بر حسب احترام باید اونجا میبودن. از آنجاییکه خان عمو کدورتی توی دلشون بود بنا رو گذاشته بودن که این خواستگاری رو به هم بزنن.

توی مراسم بزرگترهای عروس مبلغ ۱۴ تا سکه رو خودشون پیشنهاد میدن و خانواده داماد هم همگی راضی، جایی برای بحث نمیمونه که خان عمو زود بلند میشه و میگه: الا و بلا مگه من بزارم؟ ما زیر صد تا سکه برامون افت کلاس داره و ….

خلاصه اینکه با کلی اوقات تلخی مجلس رو ترک می‌کنه. البته همکارم و اون خانم ازدواج کردن . اما فکر می کنم هیچوقت نباید بین اعضای تیم مذاکره کننده کدورتی باشه و یا ناخالصی که بخواد مذاکره رو خراب کنه.

به نظرم هدف تمام اعضای گروه باید یک نقطه باشه. همه با هم هماهنگ باشن. تمرین زیاد و اطلاعات کافی داشته باشن …