Menu
نویسنده مطلب : پوریا

مطلب مورد بحث:

پروژه پایانی درس تفکر سیستمی


پیش نوشت:

ویلیام ای کورسارو در کتاب جامعه شناسی کودکی به موضوع جالبی اشاره می کند که شاید خواندن آن خالی از لطف نباشد. او در کتاب خود می نویسد: جامعه شناسان به ندرت کودکان و سیستمی که تشکیل می دهند را از زاویه درستی مشاهده و بررسی کرده اند، تصمیم گیرندگانِ جوامع انسانی همواره کودکان را به عنوان هزینه های تحمیل شده بر جامعه نگریسته اند که باید آنها را برای آینده تربیت کرد. کورسارو – که بخشی از عمر حرفه ای خود را برای  بررسی کودکان و اجتماع آنها صرف کرده است – تاکید می کند، کودکان سیستم اجتماعی نسبتا مستقلی را تشکیل می دهند، مرز های این سیستم آنچنان تعریف پذیرند که به راحتی می توان آن را از دیگر سیستم های اجتماعی تفکیک کرد. آنها فرهنگ خود را دارند، نقش بزرگسالان را دگرگون و در ارتباط با دیگر اعضای جامعه کودکان باز تعریف می کنند. همچنین آنها بطور فعالانه بر سیستم اجتماعی بزرگسالان اثر می گذارند.  او گزارش می دهد متخصصان و فعالان حوزه کودک معمولا از جایگاه دانای کل با جامعه کودکان برخورد می کنند، و برنامه ریزی های خرد و کلان کودکان را از این منظر به آنها تحمیل می کنند. او مدل مفید بررسی جوامع کودکان را  مدل برخورد منفعلانه و مشاهده گر تعریف می کند و برنامه ریزی اثربخش برای کودکان را به کنار گذاشتن این پیش داوری ها مشروط می کند.

 

از پیش نوشت می گذرم و به پروژه ی پایانی می پردازم:

از درس تفکر سیستمی آموختیم ”  نگاه توسعه گرا با نگاه کاهش گرا تفاوت دارد اما مخالف آن نیست. بلکه می تواند در کنار آن مورد توجه قرار بگیرد. همان چیزی که نگرش سیستمی را می سازد”  بنابراین در این سیستم فرضی، تفکر مکانیکی و تحلیلی و کاهش گرا حذف نخواهد شد. دروس و مطالبی که پیشرفتشان مرهون تفکر مکانیکی ست، با همان نوع نگاه تدریس و ارائه خواهند شد. مفاهیم تفکر سیستمی در عملی ترین و محبوب ترین زنگ مدارس ابتدایی یعنی زنگ ورزش ارائه خواهد شد.

همچنین با توجه به مفروضات مسئله که تنها شش سال اول مد نظر قرار گرفته شده، همه مفاهیم و اصول آموزش داده نخواهد شد. تنها اصول اولیه و پایه ای مورد نظر قرار داده می شود ومفاهیم پیچیده تر مثل آرکی تایپ ها به دوره ها و مراحل اموزشی بعدی موکول خواهد شد.

زنگ های ورزش که عموما در مدارس نادیده گرفته می شوند، بطور جدی معطوف به تفکر سیستمی خواهند شد، ورزش  ها و بازی های تیمی و برگزاری مسابقات دوره ای بعد از تمرینات، کودکان را با با مفهوم سیستم در قالب تیم آشنا خواهد کرد. مرز های سیستم، اعضای سیستم، هدف اصلی سیستم بطور ضمنی آموزش داده خواهد شد. مسابقات بین مدرسه ای مرز های سیستم را از تیم درون مدرسه ای به تیم مدارس گسترش خواهد داد. موفقیت و شکست ها به کارگاه درک رویداد و روند تبدیل خواهند شد.

پی نوشت: اگر چه امروز این مفاهیم( تیم های ورزشی، مسابقات دوره ای و …) در ناکارآمد ترین و در عین حال غیر اثربخش ترین سیستم های آموزشی نیز وجود دارند، ولی مسئله اصلی، عدم توجه درست به این پتانسیل است. شاید با آموزش معلم ورزش و قرار گرفتن یک مشاور و متخصص تفکر سیستمی بتوان بدون تغییرات پر هزینه مشکل سیستمی نداشتن دروس مرتبط با تفکر سیستمی را در دوران ابتدایی حل کرد.

 

برخی از سوالهای متداول درباره متمم (روی هر سوال کلیک کنید)

متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟