Menu
نویسنده مطلب : ماجد قاضی

مطلب مورد بحث:

هنر استعفا فراتر از نوشتن نامه استعفا است (فایل صوتی + دانلود نسخه pdf)


با سلام و ادب

بنظر من قبل از پرداختن به هنر استعفا می بایست معنا و مفهومی را که بر پدیده استعفا حاکم است مورد بازنگری قرار دهیم . دریافتی که از استعفا دادن است در فرهنگ ما بیشتر یک نوع اعتراض می باشد. به تعبیر دیگر بار معنایی  منفی آن بالاست .

اما بنظر من شاید بتوان پدیده استعفا را به یک سیر کاملا طبیعی ترجمه و تفسیر کرد. شاید شخصی پس از گذشت مدت زمان طولانی در یک سمت احساس نماید که آن جایگاه برایش اموزه های جدیدی ندارد. شاید بدلیل روحیه نوجویی فرد ، شغل فعلی او بدلیل ماهیت تکراری داشتن جذابیت نداشته باشد . شاید با توجه به حضور فردی دیگر که شایستگی بیشتر ی برای آن جایگاه را دارد اقدام به استعفا نماید تا فرصت برای بهره مندی از تواناییهای آن فرد فراهم گردد.