Menu
نویسنده مطلب : علی دادخواه

مطلب مورد بحث:

تو به جای من انتخاب کن!


سلام

این مطلب کمی درد مرا تسکین داد!

درست زمانی که قصد خرید لباس برای ایام عید را داشتم،خواهرم به من زنگ زد و گفت که می خواهد به بازار برود.من هم فرصت را غنیمت شمرده و گفتم که اتفاقا من هم می خواستم به بازار بروم و درنهایت با انتخاب خواهرم خرید انجام شد.

البته من کمی وسواس دارم و همیشه سعی کرده ام برای خرید تنها به بازار نروم و این به تسکین درد خیلی کمک می کند.هرچند که همیشه بعد از خرید گزینه های دیگر هم در ذهنم باقی خواهد ماند اما چون انتخاب را به دیگری سپرده ام،زیاد از انتخاب انجام شده پشیمان نمی شوم.