Menu
نویسنده مطلب : افسانه نظریه

مطلب مورد بحث:

اشتیاق به عنوان یکی از ویژگی های افراد کاریزماتیک


اشتیاق من در حدود یک سال گذشته، رفتن به یک کشور مشخص دیگه برای زندگی بوده جوری که کل برنامه های زندگیمو یکی یکی به خاطرش تغییر دادم با اینکه از ابتدا میدونستم که حدودا این پروسه برای من سه سال طول میکشه. آدم منظم تری شدم درسخون تر و با پشتکارتر، زبان خوندن خودش تبدیل به زیرمجموعه ای از اشتیاق شده برام و مسائل مالی مثل خونه و ماشین خریدن هم همه به سمت تامین هزینه آزمون ها و سال اول زندگی تغییر جهت دادن و این شوق همچنان برای من زندس تا وقتی که برسم بهش.