Menu
نویسنده مطلب : بهروز کرمی

مطلب مورد بحث:

کدام‌یک از روش های یادگیری را انتخاب می‌کنید؟


سلام .

به نظر من اگر چه یادگیری دانشگاهی در جهت انباشت منابع است ولی برای بیشتر دانشجویان این یادگیری فقط در جهت گرفتن نمره قبولی است و به نوعی یادگیری مسئله محور محسوب می شود. برای خودم مخصوصا از ۶ ماه قبل که متمم رو خیلی جدی تر از قبل دنبال میکنم بیشتر یادگیریم از نوع انباشت منابع بوده. البته به نظر خودم بهتره کمی هم سهم یادگیری مسئله محور رو افزایش بدم. مخصوصا به علت اینکه تدریس میکنم معمولا با مسائل جدید زیادی روبرو میشم که بهتره همون موقع مطالعه ای در جهت درک و فهم و حل اونا داشته باشم.