Menu
نویسنده مطلب : زهرا وفائیان

مطلب مورد بحث:

عشق چیزی است که بعد از دوران عاشقی باقی می‌ماند


#عشق جز آن دسته از موضوعاتی است که هرگز تلاش نکردم سلاخی اش کنم تا آن را بفهمم. فکر می کنم عشق را نمی توان تعبیر و تفسیر کرد یا حتی توضیح داد. عشق را تنها می توان #پذیرفت. حقیقتا باور دارم عشق از جنس #خداوند است و درنهایت از درک ما خارج است اما این دلیل موجهی نیست تا از شناخت آن دست بکشیم ؛ حتی اگر این شناخت به اندازه قطره ای از دریا باشد.
.

#دانشنامه_فلسفه_استنفورد به صورت کلی به فلسفه مسائل مختلف اشاره می کند تا اگر علاقه ای در شما ریشه دواند مطالعه خود را راجع به آن موضوع بیشتر کنید. در این کتاب هم به فلسفه عشق اشاره کرده است. یک نگاه کاملا عقلانی و فیلسوفانه به عشق. اگرچه احساس می کنم با چشم تَر از عشق بهتر می توان نوشت…
.

#عشق_به_عنوان_اتحاد ؛ عشق را شکل گیری نوع مهمی از اتحاد می داند، یعنی یک “ما”. عشق اتحاد تعلق خاطرهاست. کسانی که عشق را به عنوان یک اتحاد می پذیرند ؛ عشق را نه به عنوان گرایشی به یکدیگر بلکه به عنوان یک #رابطه درک می کنند. صرف گرایش داشتن من به تو یا بالعکس برای عشق کافی نیست ؛ عشق گرایش ما به #مفاهیم_مشترک است. عشاق از طریق عشق ، هویتشان را برحسب این رابطه #بازتعریف می کنند. شخصا فکر می کنم #بازتعریف واژه فوق العاده ای برای عشق است. اکثریت آدم ها تعریف مشخصی از هویت ، شخصیت یا علایق خود ندارد در نتیجه زمانی که وارد یک رابطه عاشقانه می شوند برای اولین بار#تعریف می شوند و مانند یک خمیر شکل آن رابطه را به خود می گیرند. درحالیکه کسانی که نسبت به خود آگاهی و شناخت لازم را دارند زمانی هم که وارد یک رابطه می شوند ؛ تعدیل می شوند ، تغییر نمی کنند. در واقع آنها #بازتعریف می شوند ؛ چیزی شبیه به #تعالی.
.
منتقدان این نظریه معتقدند اگر عشق باعث شود که طرفین خودآیینی یا استقلال خود را در این رابطه از دست بدهند ؛ #علت_عشق از بین می رود چون در ابتدا همان شخصیت  و خودآیینی شما را شیفته او کرده است. برای اینکه معشوقت معشوق بماند بایستی وی در مقام شخصی که هست مورد احترام واقع شود و این مستلزم این است که خودآیینی او مورد احترام باشد.
.
اما بخش مورد علاقه ی من در کتاب به این موضوع اشاره می کند که ما موجودات اجتماعی هستیم و عشق یک وجه عمیق این اجتماعی بودن است. عشق به ما کمک می کند با دیگران #همذات_پنداری کنیم نه صرفا از حیث وابستگی متقابل به آنها بلکه از آن حیث که بخشی از #کیستی ما را آن هایی که عاشقشان هستیم رقم می زنند.
.

و عـشق #قافیه اش گرچه مشکل است اما
خـدا اگـر که بخواهد ، #ردیـف خواهد شد…