Menu
نویسنده مطلب : محمد وحیدطاری

مطلب مورد بحث:

تمرین نوشتن آزاد - گام اول نویسندگی


چند وقتیه که فایلی درست کردم به اسم: «نوشتن‌های همینجوری». گذاشتمش روی دسکتاپ. معمولاً هر جا هستم می‌نویسم. همینجوری و بدون بهانه. مثلاً امروز رفته بودم کافه و نشستم لب بار و قهوه سفارش دادم. با باریستا کلی خوش‌وبش کردیم و خندیدیم و گپ زدیم. بعد از گپ‌زدن من فایل رو باز کردم و شروع کردم به نوشتن. جالبه که وقتی می‌نویسم، بیشتر قدرت لحظه‌ها رو درک می‌کنم تا زمانی که فقط فکر می‌کنم. نوشتن‌های همینجوری باعث میشه من متمرکزتر بشم و شوقِ ثبت‌کردن داشته باشم.