Menu
نویسنده مطلب : ایمان میرزائی

مطلب مورد بحث:

نامه ای به گذشته


سلام

من زمان خوندن این نوشته، با خودم نامه رو مرور کردم! برای همین ننوشتمش. ولی یاد این کلیپ افتادم که از همه می پرسیدن که اگه برگردی ۱۰ سال قبل…

روی جواب هاشون خیلی میشد فکر کرد، چون خیلی با هم فرق داشتن یکی می گفت اگر برگردم ۱۰ سال قبل بیشتر درس می خوندم یکی دیگه می گفت درس نمی خوندم، و اکثرا ناراضی بودن از راهی که قبلا رفتن…

فکر نمی کنم با دیدن دست این نوشته ها و ویدئوها برای ما و تصمیم هایی که می گیریم لزوما فرقی درست بشه، شاید چون دونستن راه درست تر زندگی لازمه، ولی کافی نیست.

میخوام این نوشته رو ادامه بدم اما فکر می کنم حتی اگر ۱۰ صفحه هم بنویسم هم کافی نیست من هم توان و زمان  و دانش نوشتن رو ندارم که بگم چرا این ویدیوها و سری نوسته ها آنقدرها هم که خیلی هامون فکر می کنیم مفید نیست و بگم که شاید فقط یه تلنگره که :ببین! این حرفی رو هم که الان به دوستت زدی اشتباه بود. ولی تو با دونستن اینکه اگه عصبانی هستی لطفا این عمل زود هنگام رو به تاخیر بنداز ولی اونو گفتی!

شاید چون من یه گذشته ای دارم که همین تاریخ پس مونده بر تصمیم ها و رفتارهام موثره.