Menu
نویسنده مطلب : امیر حمیدی

مطلب مورد بحث:

تعریف پروژه چیست و تفاوت پروژه و عملیات از کجا آغاز می‌شود؟


پاسخ تمرین ۱ : انتخاب و اجرای دکوراسیون مناسب منزل
پاسخ تمرین ۲:  در برخی واحدها امور صرفا به صورت پروژه ای انجام می شوند و کار عملیاتی وجود ندارد، مثل واحد تدارکات یک شرکت که تامین هر یک از اقلام مورد نیاز شرکت یک پروژه است.
 
اما در واحدی همچون امور مالی یکسری اقدامات عملیاتی در طول سال انجام می گیرد و ارائه گزارش های پایان سال و یا ارائه گزارشات مالی به سهم داران یا برخی کارفرمایان در مقاطع خاص می تواند نمونه ای از کار پروژه ای باشد.