Menu
نویسنده مطلب : نیما ظهیریان

مطلب مورد بحث:

عوامل و موانع پرورش و شکوفایی استعدادها


در بحث استعداد و توانمندی همیشه به یک دیوار در ذهنم بر می خورم و آن این مطلب است که  من در این سن(۳۸ سالگی) چه کاری می توانم در زمینه تبدیل استعداد به توانمندی انجام بدهم . یعنی من با این همه مشغله که قسمت بزرگی ازآن در راه امرار معاش و چرخاندن چرخه حیات فرزندانم می باشد ، چقدر میتوانم یا مجاز هستم که به داشته هایم فکر کنم و در راه تبدیل آن اصلی ترین داشته به یک دارایی تلاش کنم. استرسهای کاری ، شرایط زندگی در اقتصاد کلان حاکم برجامعه مرا به آن دیوار میرساند . همیشه وقتی این درس را میخوانم قدری دلتنگ میشوم که ای کاش بیست سال زودتر این درس را میخواندم و کلی کاش بعد آن در دلم ردیف میشود و مرا به پای آن دیوار میرساند . ولی احساس پرقدرت پیشرفت در زندگی و آن حس خوب که میخواهی بهترینها را تجربه کنی در آن دیوار روزنی میزند که هنوز می توانم در اینجا بنویسم و از شما دوستانم در آن قسمت حمایتی کار طلب انرژی مثبت و پیشران داشته باشم .