Menu
نویسنده مطلب : ذبیح‌الله ظفر

مطلب مورد بحث:

فایل صوتی درباره مهارت یادگیری و یادگیری کریستالی - قسمت پنجم


کریستال بسازیم!

من وقتی فایل صوتی یادگیری پازلی را گوش کردم.
به دهنم یک سوال خلق شد که پیش نیاز برای یادگیری پازلی چیست؟
آیا از همان اول قطعه قطعه یاد بگیرم یا پازلی؟
یاد گیری پازلی مثل آشپزی می ماند، در آشپزی یک آشپز باید مواد اولیه را داشته باشد و از ترکیب مواد اولیه یک غذای لذید آماده کند.
اگر مواد اولیه را نداشته باشد آن وقت غذای آماده نمی تواند.

به نظر من اول باید به شکل قطعه قطعه یاد بگیریم و بعد قطعات را ترکیب کنیم و یک پازل بسازیم.
به طوری مثال؛ ما در پیام اختصاصی خود هر روز یک پند یاد میگیریم. اگر ۱۰۰ تا یاد بیگیریم به راحتی میتوانیم از ترکیب آنها یک متن زیبا و آموزنده بنویسیم.
ما باید انبار از قطعات داشته باشیم تا آنها را ترکیب کنیم.
اگر انبار از قطعات داشته باشیم و نتوانیم آنرا ترکیب کنیم، آن وقت دیگه انبار بجای اینکه به ما کمک کند، بارِ دوش خواهد بود و فقد جای را در مغر مان میگیرد که هیچ کار برد هم ندارد.