Menu
نویسنده مطلب : بهمن عبدالهی

مطلب مورد بحث:

تعریف ایده چیست؟ ایده پردازی در کارآفرینی چگونه است؟


ایده:راه اندازی پلتفرمی که در آن علل شکست های قبلی پروژه ها و یا استارت آپ ها گردآوری بشه

موانع و مشکلات: ۱-بحث های فرهنگی و عدم تمایل افراد و سازمان ها به مطرح کردن شکست ها، ظاهرا خیلی ها تمایل دارند بعد موفقیت بیان بگن که ما کلی تلاش کردیم و شکست خوردیم و بعد موفق شدیم.

۲- تیم بندی اشتباه

۳- رویاپردازی هایی که داشتیم واقع گرایانه بود و احساس میکردیم همکاری بالایی دریافت خواهیم کرد.