Menu
نویسنده مطلب : علی ال اقا

مطلب مورد بحث:

نشانه های عزت نفس پایین | حساس بودن بیش از حد به حرف و نظر دیگران


درود

من وقتی با این تهدید مواجه میشوم  اولا صلاحیت شخصی که در حال قضاوت یا نقد من هست و دوما  به جایگاه اون شخص نگاه و بررسی میکنم و با نگاه نقادانه حرف یا رفتار و دلایل اون شخص رو بررسی میکنم .اگر حرف او درست بود خودم رو اصلاح میکنم و مشکلی ندارم.

اگر بجز این باشد حرف یا رفتار او برای من فاقد ارزش هست .شاید خودش دارای تله روانی یا کمبود باشه ..چرا باید روی من تاثیر منفی بگذارد.خیلی راحت با رعایت ادب صریح و بی پرده جواب او را میدهم.

اینکه رای و نظر دیگران در مورد من به خودشان مربوطه واینکه من حتما به نیاز ها و ارزش های خودم احترام بگذارم و به طور مناسب اون ها رو ابراز کنم.