Menu
نویسنده مطلب : آرمان مهرانی

مطلب مورد بحث:

مهارت یادگیری، تکنیکها و روشهای یادگیری بهتر


این روزها بعد از تجربه بیش از سی سال از زندگی، یکی از مهم ترین دغدغه های من آمادگی برای یادگیری ست و الان برای همین موضوع اینجا هستم که به نظرم پله پیشین مهارت یادگیری ست.  قبلش باید یک تصمیم بگیرم، و اون دور ریختن تعصبات و گشودگی در جهت دریافت اطلاعات جدید هست تا نیروی محرکه ای باشه در جهت پروسه یادگیری. این موضوع رو به خودم یادآوری می کنم که هر چه عمیق تر برای یادگیری تلاش کنم تا مطالب جدید در رفتارم نمود پیدا کنند.
وبسایت آقای شعبانعلی در شکل گیری این دیدگاه کمک شایانی کرد و من رو به سوی یادگیری هدفمند در متمم سوق داد.