Menu
نویسنده مطلب : لیلا معزی

مطلب مورد بحث:

مدل تاکمن و مراحل پنج گانه رشد یک تیم


سلام.

در فعالیت تیمی به شکل اخص فعالیت نداشته ام و فعالیت من بیشتر  در قالب انجام کار بصورت گروهی در موسسه دولتی محل خدمت بوده است. البته از آنجا که مجموعه ای از افراد بمنظور دستیابی به یک هدف مشخص در کنار یکدیگر قرار می گرفتند شاید بتوان نام تیم را به آن اطلاق کرد ولی نه به معنای واقعی. معمولا گروهی از افرادی با علایق خاص به موضوع برای انجام برنامه در نظر گرفته شده  و درگروه  با تدوین و  برنامه ریزی عملیاتی، فعالیتهای برنامه مشخص و به ذیربطان واسپاری می شد. پس از خاتمه برنامه مذکور ، گاها گروه در قالب دیگری ادامه فعالیت داده و یا کلا برنامه آنها خاتمه یافته تلقی می شد. البته نقش تغییرات و بی ثباتی مدیریتی در موسسات دولتی را نیز نباید در این زمینه فراموش کرد.