Menu
نویسنده مطلب : علی دادخواه

مطلب مورد بحث:

نویسندگان چگونه می‌نویسند؟ (یک مصاحبه)


سلام

این روزها از نوشتن می ترسم.بله حداقل اینجا باید بدون تعارف صحبت کنم.اینکه آیا من لیاقت نوشتن را دارم و یا برای آن ساخته نشده ام.هرچند که این ها همیشه بهانه بوده اند ولی مانند سدی جلوی راهم را گرفته اند.

چیزی که بیشتر آدم را به وحشت می اندازد مقایسه خود با دیگران است، اینکه آن نویسنده در قله ی افتخارات ایستاده و من در کوهپایه نفس نفس می زنم و حتی نتوانسته ام از جای خود بلند شوم ، چگونه می توانم در این راه موفق شوم و احساس  نا امیدی که بر تمام ذهن من سایه می اندازد.

آری چگونه در این هیاهو دیده شویم و چگونه سال های از دست رفته را جبران کنیم.

وقتی به این راه فکر می کنم ،بسیار دردناک است اندیشه هایم  و خود را تنها و بدون پشتیبان می بینم.احساس شکست قبل از شروع عقلم را فلج کرده و قلم را زمین گیر می کند.

بار ها این سوال را از خود می پرسم که آیا برای من هم جایی هست؟