Menu
نویسنده مطلب : امین زنگنه

مطلب مورد بحث:

دو نوع فروشندگی: فروش به افراد / فروش به سازمان‌ها و کسب و کارها


با عرض ادب

از جمله تفاوت های فروش عمده و خرده ب موارد زیر اشاره میکنم:

۱- دفعات خرید در عمده فروشی بیشتر از خرده فروشی است

۲ –فاصله جغرافیایی در عمده فروشی بیشتر است

۳ –شرایط پرداخت و شرایط تحویل در عمده فروشی  بسیار متغییر تر است

۴ –تعداد افراد دخیل در تصمیم گیری در عمده بیشتر از خرده فروشی می باشد.

۵ – درصد سود در عمده فروشی به مراتب کمتر از خرده فروشی می باشد

و ….