Menu
نویسنده مطلب : Fereno

مطلب مورد بحث:

تاریخچه سئو و الگوریتم های جستجو


_تعداد کاربری که وبسایت بوکمارک کردن / مختص کروم
 تعداد سابقه ی کلیک ثبت شده از آن صفحه به روی صفحات داخلی سایت
تعداد باری که کاربران در گذشته این وبسایت را بازدید کردن
مدت زمان مابین هر بازدید تا بازدید بعدی در مورد هر یک از کاربران
مدت زمان گذرانده در صفحه و وب سایت
مدت تغییرات موس روی صفحه > بالا یا پایین بردن موس
مقایسه با تاریخچه ی سرچ های کاربر در مورد سوالات مشابه و کلمات مترادفی که در این وبسایت وجود داره
وب سایتی که از لحاظ رابط کاربری و ظاهر پرطفدار و محبویب است یا با سلیقه ی این کاربر نزدیکه
_تعداد لایک و کامنتی که صفحه داره