Menu
نویسنده مطلب : نرگس

مطلب مورد بحث:

روش های تصمیم گیری | آشنایی با سیستم یک و دو در فرایند تصمیم گیری


گاهی اوقات تصمیم گیری در سیستم دو سرعت ما رو بسیار پایین میاره. بسیاری از اوقات شده که تصمیم گیری در سیستم یک برایم شک برانگیز بوده و من رو به فکر فرو برده که آیا این تصمیمی که من گرفتم درسته یا نه. به نظرم این فوبیای تصمیم گیری هست که ما رو به این سمت میبره. چرا؟ چون فکر میکنیم به تجزیه و تحلیل هر چه بیشتر نیاز داریم تا مبادا اشتباه تصمیم بگیریم. حال اگر این تصمیم آنقدر حیاتی باشد که ارزش این تجزیه و تحلیل و صرف وقت را داشته باشد، مفید است. اما اگر برای یک تصمیم نه چندان مهم وقت زیادی صرف کنیم منطقی نیست و اون وقته که باید به خودمون بگیم: هی! اونقدرها هم مهم نیست که این همه راجع بهش فکر میکنی!