Menu
نویسنده مطلب : پرنیان خان زاده

مطلب مورد بحث:

تمرین نوشتن: از قتل کلمات نترسیم


پیشنهاد یک کتاب: آخرین سخنرانی از رندی پاوش
رویاهای کودکی تان را به یاد آورید، برای برآورده شدنشان تلاش کرده اید و یا آنها را به فراموشی سپرده اید؟
وقتی کودکتان می گوید می خواهد به ماه سفر کند، چه می گویید؟
و بلخره، اگر میدانستید تنها ۳ ماه از زندگی شما باقی مانده، چه می کردید؟
فرقی نمیکند جواب سئوال های بالا چه باشد، مطمئنم کتاب آخرین سخنرانی برای شما تاثیر گذار خواهد بود.در این کتاب همراه مردی می شوید که تا آخرین لحظه زندگی اش را زیسته است. بله، ما همگی تا آخرین لحظه نفس می کشیم ولی جواب این سئوال که چقدر از فرصت هایی که داشتیم استفاده کرده ایم و از زندگی لذت برده ایم،میزان واقعی زیستن ما را نشان میدهد. رندی پاوش با داستان زندگی اش باعث می شود به رویاها ایمان بیاوریم و در مسیر رسیدن به آنها، زندگی کنیم.
————————————————————————————————
تجربه:
خواندن چندین باره متن و همچنین حذف و اضافه کردن کلمات بدون اینکه از متن اصلی دور شوم، باعث شد هسته مرکزی نوشته ام را بهتر بشناسم و آن را با دقت و وضوح بیشتری بیان کنم. و همینطور مجبور شدم به همه عبارات جایگزینی که می توانستم استفاده کنم، فکر کنم و از کوتاهترین و روشنترینشان برای انتقال مفهوم بهره ببرم. جالبتر اینکه  در مدتی که مشغول پیرایش متن بودم، برخلاف همیشه، نمی توانستم موسیقی گوش کنم.