Menu
نویسنده مطلب : حسین قربانی

مطلب مورد بحث:

سبک های رفتاری | آشنایی با سبک های مدیریت تعارض


سبک های غالب در رفتارها و برخوردهای من سبک‌های اجتناب و تحمیل هستند.

معمولا ترجیح می‌دهم که تا حد ممکن از برخورد و جر و بحث اجتناب کنم. در کل آرامش خودم را بر جر و بحث‌های تکراری، ارجح می‌دانم و به نظرم برایم بهتر است.

ولی اگر در جایی تشخیص دهم که اولویت با خواسته و ترجیح من است و اصولا باید این خواسته اجرا شود و یا ارجح دانسته شود، در این صورت از سبک تحمیل استفاده خواهم کرد.

البته معمولا سعی می‌کنم حساب‌نشده و از روی احساس و هیجان به سمت این سبک برخورد نروم و تنها در صورتی این کار را بکنم که از اصولی و منطقی بودن موضع خودم اطمینان داشته باشم.

به نظرم مصالحه نقش کمتری در ارتباطات و مدیریت تعارضات من بازی می‌کند و باید این سبک را بیشتر وارد ارتباطات خودم بکنم.