Menu
نویسنده مطلب : مهدی جلالی

مطلب مورد بحث:

بنچ مارکینگ چیست؟ الگوبرداری از دیگران چه کاربردی دارد؟


من در یک دوره خاصی شرکت خودم را با یکی از بزرگان صنعت مقایسه میکردم که دستاوردهای خوبی داشت، و سهم زیادی از بازار را به خودش اختصاص داده بود. به تصور اینکه هر کار آنها درست است، تلاش میکردیم از فعالیتهای آنها سر در بیاوریم و هر کاری انجام میدهند ما هم تکرار کنیم. همان موقع یادم هست بعضی از کارهای آنها اصلا به نظرمان درست نمیرسید؛ اما باز هم تقلید میکردیم. به تصور اینکه لابد آنها تجربه دارند و  یک چیزی میدانند! بعدها فهمیدیم شرکت مزبور از یک رانت ویژه برای واردات استفاده میکند و اصلا نمیتواند الگوی خوبی برای ما باشد.

در یک مقطعی هم (اوایل کار) شرکت اپل را الگوی خودمان قرار داده بودیم. فکر میکنم این مقایسه را خیلی از هم نسلی های ما کرده باشند. شرکتشان را با اپل، و خودشان را با استیو جابز. در آن سالها استیو جابز تازه مرحوم شده بود، و تب الگو برداری از او خیلی بالا بود. حتی شرکتهایی مثل ما که در حوزه تکنولوژی فعالیت نمیکردند هم سعی میکردند از شرکت اپل الگوبرداری کنند.