Menu
نویسنده مطلب : زینب مدبرنها

مطلب مورد بحث:

نظریه مقایسه اجتماعی


هر چیزی میتونه هم خوب باشه هم بد.

ب نظرم مقایسه کردن هم ،میتونه هم مفیدباشه هم مضر… اگر ازش درست استفاده کنیم یعنی مقایسه کردنمون درجهت رشد باشه میتونه مفیدهم واقع بشه.

تجربه شخصی:مدتها قبل خودمو از هرنظری با افراد متفاوت مقایسه میکردم و سعی میکردم باافرادی گ خیلی شکاف دارم مقایسه کنم و این باعث میشد ک خیلی اذیت بشم و از خود واقعیم فاصله بگیرم و سعی کنم توی ان رفتاربخصوص تاحد امکان به شخص موردنظرنزدیک بشم.ک خیلی وقتا از حدتوان من خارج بود و انرژی زیادی ازم‌میگرفت.

اما دارم سعیمومیکنم ک مقایسه هاییم ک قرارانجام بدم باافرادبالاتر باشه و درحد متعادل باشه و من قادر ب انجامش باشم.

 

برخی از سوالهای متداول درباره متمم (روی هر سوال کلیک کنید)

متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟