Menu
نویسنده مطلب : امین طاها

مطلب مورد بحث:

مدل ذهنی مذاکره کننده | باورها، ارزش‌ها و قضاوت‌ها


درود

اولین کار من در مذاکره این است که با پایین تر از خودم مذاکره نخواهم کرد.

این حق انتخاب رو هم به شخص مقابل که تشخیص بده میدم.

نظر من اینه  که مذاکره با چند درصد انتخاب و یا چند درصد اختیار انجام میشه، اگر این مطلب رو تا حدودی متوجه بشم راحت تر می تونم، بازی کنم.

نفع امروز من و یا ما تابع نفع بلند تر میشه؟ یا کوتاه مدت است؟

این مذاکره از روی اجبار بوده یا از روی اختیار؟

روبروی من چه شخصی با چه پشتوانه ای نشسته؟ آیا من پایین تر هستم و یا بالا تر؟

در دریچه ضعف وارد بشم؟ یا از دریچه قدرت؟

میتونم از ترفند حرکت رو به جلو استفاده کنم یا کاملا ساکن باشم؟

حق ترک مذاکره رو چند درصد دارم؟

گزینه ای دیگری هم دارمو یا باید با همین به نتیجه برسانم؟

تشکر