Menu
نویسنده مطلب : پوپک جهانشاهی

مطلب مورد بحث:

چگونه خودتان را در شهرتان گم می‌کنید؟


با سلام و ادب

گم شدن در شهر

بمن نقابهای متعدد متنوعی رو یادآورى مینماید که هر روز در زندگی به اصطلاح شهر نشینی به چهره میزنیم.

اغلب خانومها یک جمله معروف دارند، (حالا چی بپوشم) به نقل از شاهزاده کوچولو از زمانیکه به جرگه آدم بزرگ ها پیوستم در سطوح مختلف زندگى از خودم سوْال میکنم حالا ضروریست کدام نقاب را به چهره بزنم؟

و این ترجمه دیگریست از مهارتهای خاص است که برای گم شدن در شهر بکار میگیریم.

با تشکر