- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : محمد غریب

مطلب مورد بحث:

نظم شخصی و فعالیت در زمانهای خاکستری


تصمیم گرفتم اموزش نرم افزار یادداشت برداری evernote رو از متمم مطالعه کنم و از evernote استفاده کنم  .ابتدا اون رو دانلود کردم و شروع به مطالعه و کار با  اون کردم اما هنگام کار با نرم افزار با مزاحمت های زیادی مواجه شدم .گشت و گذار توی سایت evernote و نگاه به امکانات پولی اون که اصلا لزومی نداشت.و دیگه اینکه هنگامی که داشتم با یه بخش خاص توی برنامه کار میکردم نگاهم به بخش های دیگه ای از برنامه می افتاد و میرفتم سراغ اون بخش و تصمیم گرفتم دقیقا طبق متمم جلو برم و یکی یکی بخش ها رو دنبال کنم