Menu
نویسنده مطلب : فرداد جهانبخش

مطلب مورد بحث:

هدف گذاری و تنظیم لیست اهداف در یادگیری (+ نمونه هدف گذاری)


یکی از مشکلات من در یادگیری از فضاء دیجیتال این است که تنها با یک صفحه در مرورگر یادگیری را شروع می‌کنم و بعد از یک ساعت کنار آن صفحه، ده‌ها صفحه دیگر در مرورگر باز است که بنظر آنقدر مهم هستند که باید آن‌ها را هم بخوانم. اگر بخوانم وقت زیادی از دست می‌دهم و روند یادگیری کند خواهد شد، و اگر نخوانم به عذاب وجدان ناجوری دچار خواهم شد.
اما نوشتن بیانیه هدف یادگیری کمی به حل این مشکل کمک کرد.
(بنظرم جمله آخر کمی شبیه تبلیغات تلویزیونی رایج امروزی شد ولی واقعا به حل این مشکل کمک کرد.)