Menu
نویسنده مطلب : مینا نظام دوست

مطلب مورد بحث:

بی انگیزگی و فرسودگی ناشی از اقدام‌های هم‌زمان


این نوع بی انگیزگی بعد مدتی باعث افسردگی هم میشه توی اقدامات مربوط به توسعه فردی.

وقتی کلی برنامه ریزی می کنید و یکسری اقدامات رو انجام می دید اما نتیجه اونچیزی که شما انتظار دارید نیست گاهی تعدد اقدامهای هم زمان و گاهی همدستی عدم برنامه ریزی صحیح و هدف گاری غیر واقع بینانه هم با این مطلب هم دست می شن.

برای مثال در حوزه کسب و کار  فعالیت بازاریابی برای یک محصول رو در نظر بگیرید اول شروع می کنید به هدف گزاری و برنامه ریزی، تارگت های فروش را مشخص می کنید. سپس در ادامه اقدامات که باید انجام شوند را آغاز می کنید و  هزینه های زیادی نیز در این مسیر انجام می شود اما حاصل کار میزان فروش کمتر از هزینه بوده است.بیلبوردها، بازاریابان، تبلیغات گسترده رسانه ای و … اما  همه اینها بدون مطالعه درست و دقیق بازار هدف صورت گرفته است، بدون بررسی سهم بازار در میان رقبا و… نتیجه یک تیم بازاریابی و فروش شکست خورده است که علارغم برنامه ریزی و اقدامات انجام شده به نتیجه مطلوب دست نیافته است.