Menu
نویسنده مطلب : امید حاجی

مطلب مورد بحث:

اشتباهات و مشکلات رایج در مدیریت پروژه های کوچک چیست؟


سلام و عرض ادب
عدم وجود ارتباطات قوی بین پروژه های کوچک:
با توجه به تعدد پروژه های کوچک مرتبط باهم در سازمان ما،  الزام تعامل قوی آنها با یکدیگر وجود دارد. که متاسفانه این تعامل بسیار بد و نظام نیافته صورت می گیرد. به طوریکه تمام پروژه ها ضرر می کنند.
تخصیص نیروی ارزان و با تخصص پائین:
زمانبر بودن آموزش و نداشتن دید کافی که منجر به دوباره کاری های فراوان می شود.
تغییر اهداف پروژه در نیمه راه به کرات و نداشتن تمرکز بر روی یک هدف:
به علت کوچک بودن پروژه این مرسوم شده است که می توان اهداف آن را به راحتی تغییر داد. یا چندین هدف را با مسیر مختلف تعریف کرد و روی آنها سوئیچ کرد.
ندادن اختیار کافی به مدیر پروژه :
مدیر پروژه برای بسیاری از تصمیمات باید با مدیریت ارشد هماهنگی و مشورت انجام دهد در حالی که می توان بسیاری از این تصمیمات را به او تفویض کرد.
برآورد نادرست برای تخصیص نفرات پروژه:
 
“چون پروژه ی کوچکی است احتیاجی به برآورد نیرو نیست اگر نرسید نیرو اضافه می کنیم.”این هم تفکر قالبی است که منجر به تاخیر در پایان پروژه می شود. وقتی که نیرو جدید بعد از زمانی که احساس می شود پروژه به تاخیر خواهد افتاد و نزدیک پایان آن هستیم اضافه می شود همراه شدنش با پروژه سخت تر و زمانبرتر است.