Menu
نویسنده مطلب : مهشید افشایی

مطلب مورد بحث:

در تعارض‌ها و مذاکره‌ها، باختن هم می‌تواند یک انتخاب درست باشد


دفعات زیادی به صورت ناخودآگاه از این تاکتیک استفاده کرده ام. طبیعتا وقتی از موضوعی آگاهی کامل نداشته باشیم و انجامش بدیم چه بسا مضراتش برای ما بیشتر از منافعش باشه و منجر به آسیب دیدن ما بشه.

موردی که یادم میاد رابطه ی دوستانه ای هست که من به امید اینکه این زمان می بازم تا در زمان دیگری برنده باشم، پیش رفتم و درنهایت دوستی چندین و چند ساله از دست رفت. شاید بهتر بود بعد از نتیجه نگرفتن تغییر رویه می دادم و اتفاقا تصمیم می گرفتم که نبازم تا شاید بازنده نهایی هم من نباشم.

اما باز هم براساس تجربه ی شخصی فکر می کنم در مقابل کسی که درک میکند و کمی، فقط کمی منصف هم هست استفاده از این روش، بسیار نتیجه بخش خواهد بود.

پس از این به بعد سعی میکنم هوشمندانه و گزینشی تر از این تاکتیک استفاده کنم.