Menu
نویسنده مطلب : محمد نصیری

مطلب مورد بحث:

نوشتن POS یا بیانیه کلیات پروژه


عنوان پروژه : راه اندازی یک سیستم پیک بیرون بر برای رستوران

شماره پروژه : ۱

مدیر پروژه : محمد نصیری

این پروژه به علت مشکل یا فرصت تعریف شده است :

به دلیل اینکه اکثر مردم راحت طلب شده اند و اینکه رقیبان در این حوزه خیلی خوب سرویس دهی نمیکنند این پروژه تعریف شده است.

مقصد نهایی پروژه :

گرفتن سهم قابل توجهی از بازار و رسیدن به ۳۰۰ دلیور روزانه

اهداف پروژه :

استخدام پیک موتوری و آموزش

استخدام فروشنده تلفنچی ور آموزش و کنترل

راه اندازی اپلیکیشن سفارش گیر و آموزش به مشتریان

راه اندازی سامانه تلفنی سفارش گیر

معیارهای موفقیت پروژه :

تعداددلیورها به روزی ۲۰۰ برسه

سرعت تحویل غذاها زیر ۱۵ دقیقه از لحه سفارش تا تحویل کامل غذا

آموزش کامل و یک دست بودن تمام پیک ها چه به لحاظ ظاهری چه به لحاظ رفتاری و عملکردی

مفروضات :

تلفنچی با آرامشسفارش مشتریان رو ثبت میکنه

پیک ها طبق اموزش با مشتری رفتار میکنن

تیم تولید به خوبی میتونه سفارشات رو بدون اشتباه آماده کنه و تحویل پیک بده

ریسک ها :

تلفنچی با لحن بد مشتریان رو فرار بدهد

انتظار جهت ثبت سفارش مشتری را خسته کند و فرار کند

سفارشات زیاد باعث خستگی فرسایشی پرسنل و یا اشتباهات زیاد شود

نحوه محاسبه کردن پول دریافتی از هر پیک به کاری طاقت فرسا تبدیل شود

موانع :

بودجه جهت خرید سامانه تلفنی ویپ

نداشتن جای مناسب جهت استقرار تلفنچی مسلط

نبودن یک س ار ام مناسب جهت ثبف سفارشات مشتریان

در دسترس نبودن پیک موتوری مناسب