Menu
نویسنده مطلب : کمیل عرفانی

مطلب مورد بحث:

مدل درآمد پرداخت بر اساس مصرف


تمرین اول

برای بازدید از برج میلاد دو نرخ وجود دارد. اگر بخواهید تا ارتفاع ۲۸۰ متر بالا بروید یک عدد پرداخت می کنید و اگر بخواهید طبقات فوقانی و موزه مشاهیر را ببینید عدد تقریبا دو برابر می شود. یعنی پرداخت شما بر مبنای سطح بازدید شما از برج تطبیق داده شده است.

عمدتاً از این دسته بندی راضی هستند. اما واقعیت این است که تفاوت این دو نرخ باید در لذت وهیجان بازدید هم به چشم بیاید. بعضاً دیده ام که افرادی که هزینه کامل را پرداخت می کنند می گویند که اگر هم از این قسمت ها بازدید نمی کردند اتفاق خاصی نمی افتاد و همان تا ارتفاع ۲۸۰ کفایت می کرد. یعنی مالک کسب و کار باید بتواند تفاوت نرخ ها را در فضای عینی کار نیز برای بازدیدکنندگان مشخص نماید.