Menu
نویسنده مطلب : مهسا نقدعلی

مطلب مورد بحث:

درباره توقعات بی جا و کاهش انتظار از دیگران


قبل از اینکه نظرم رو درباره خوب یا بد بودن این توقع و انتظار بگم باید بگم فارغ از نگاه ما به این قضیه در درون ما این انتظار وجود داره و نمیتونیم کتمانش کنیم.

اما چیزی که من دلم میخواد در درون خودم اتفاق بیفته اینه که اگر کاری رو میکنم قبلش بپذیرم که این تصمیم شخص خودم بوده که این کار و شاید لطف رو برای دیگری انجام بدم و طرف مقابل من رو مجبور به اینکار نکرده،پس من هم باید به طرف مقابلم حق انتخاب بدم.

از طرفی قبلا در درس مهر طلبی در قانون ۲۲ زندگی من گفته بودم هرکاری رو انجام میدم باید سعی کنم برای حال خوب و حس خوبی که خودم میگیرم انجام بدم لذا توقعی نباید ایجاد بشه برام.

نکته بعدی اینکه ممکن انجام یک کار از طرف من برای دیگری،هزینه ناچیزی رو به من متحمل کنه (هزینه های مادی و معنوی) اما در موقعیت مشابه برای طرف مقابل هزینه زیادی رو به همراه داشته باشه،پس باید سعی کنیم موقعیت طرف مقابل رو هم درک کنیم.

و به عنوان حسن ختام این رو هم بگم دیدگاه توقع رفتار خوب متقابل ، باعث میشه خیلی موقعیت های سو استفاده ایجاد بشه.

بار ها این اتفاق رو دیدم که طرف با لطف و محبت های کوچیک و بی جهتی که با هدف نفع شخصی انجام میده باعث میشه طرف مقابل توی رودربایستی یه لطف بزرگ و پر هزینه تر براش انجام بده.