Menu
نویسنده مطلب : آرزو

مطلب مورد بحث:

از این رفتارها دست برندار


سلام

بهتر است از ما به خاطر آنچه هستیم متنفر باشند تا اینکه ما را به خاطر آنچه نیستیم دوست بدارند.

خیلی این جمله را دوست دارم واقعا انسان که نمی تواند خودرا فریب دهدو خودش می داند چه هست ، چه نیست . وقتی می داند لیاقت دوست داشته شدن  را دارد، لذت می برد، فایده ای ندارد دوست داشته شوی و بدانی لایقش نیستی .

ببخشیم.  بخشش ساده نیست. گاهی اوقات، درد بخشش از زخم رنجش بیشتر است. اما فراموش نکنیم که بخشش، صرفا توصیه ای اخلاقی نیست. ابزاری منطقی برای پیشرفت به جلو است. آنکه آسیبمان زده، رفته است و زندگی خود را پی گرفته. نبخشیدن، درد حضور او را در زندگی ما جاودانه میکند. گاهی اوقات بخشیدن و نادیده گرفتن بهترین انتقام است. رها کردن خرابه های فعلی به سمت آبادی های جدید که نابخشوده های قدیمی به آن راهی ندارند.

به این پاراگراف واقعا معتقدم و در خود این توانایی را باور دارم .
البته تمام متن برایم جذاب بود.

ممنون آقای شعبانعلی عزیز