Menu
نویسنده مطلب : خدارحم کرمی

مطلب مورد بحث:

فایل صوتی مدیریت منابع‌: ظرفیت جذب منابع و پرورش آنها


با سلام خدمت دوستان متمم

نمونه ی بسیار بارز منابعی که قبل از ظرفیت سازی جذب میشوند کاهش بهره وری یا اتلاف منابع است در زندگی شخصی مصرف زدگی و تجمل گرایی و اتلاف وقت است. مثالی که به ذهنم میرسد دوستی دارم که به دلیل دریافت حقوق به دلار با افزایش نرخ ارز شروع به هزینه کردن پول هایش به شکل افراطی در مسافرت رفتن و تغییر مبلمان منزل تغییر مدل ماشین کرد غافل از اینکه با رسیدن تحریم ها همین شغل هم با چالش مواجه میشود که شد.