Menu
نویسنده مطلب : امیر شاهرخی

مطلب مورد بحث:

استعدادیابی | دیدن افق‌های دور و نگاه به جلو


من همیشه تصور می‌کرده‌ام که دارای استعداد foresight هستم، با اینحال و با توضیحات این درس می‌بینم که برخی اوقات خرد کردن هدف‌ها انگیزه و توان مرا برای دنبال کردن هدف بزرگتر افزایش داده است‌.
فکر می‌کنم استعداد دیدن افق‌های دور نه تنها برای کارآفرینان که برای همه رهبران بزرگ دنیا یک پیش‌نیاز است. یکی از بهترین نمونه‌های این رهبران، نلسون ماندلا رهبر آفریقای جنوبی است که حدود ۳۰ سال از عمر خود را در زندان گذراند و بیشتر عمرش را صرف مبارزه با آپارتاید کرد، تا به هدف برابری حقوق بین نژادهای مختلف در کشورش دست یابد.