Menu
نویسنده مطلب : خان بهادر

مطلب مورد بحث:

مهارتهای شغلی | کدام مهارت شغلی برای شما مهم‌تر است؟


مهارتهای شغلی | کدام مهارت شغلی برای شما مهم‌تر است؟

البته در تمام دسته بندی ها، استانداردها با واقیتها فاصله زیادی دارد.

مثال در مورد پزشک متخصص اورتوپد که خودم شخصا به خاطر دیسک کمرم باهاش مواجه شدم؛

مثال اول: به چند پزشک مراجعه کردم که بدون استثنا و بدون در نظر گرفتن چرایی به وجود آمدن این عارضه، اعلام کردن که برای جراحی باید به متخصص جراح مغز و اعصاب مراجعه کنم.

*تمام این پزشکان در دسته ارتباط کم با مردم جای می گرفتن.

من هم با توجه به تجربه های ناموفق اطرافیان در مورد جراحی، قبول نکردم تا با یک پزشک متخصص اورتوپد که درست در جایگاه خودش بود آشنا شدم.

مثال دوم: ابتدا در مورد کار و تخصصم و سبک زندگی و چگونگی بوجود آمدن عارضه پیگیر شدن. سپس اعلام کردن شما چه جراحی کنی و چه نکنی باید سبک زندگیت رو عوض کنی. در ابتدا سبک زندگیت رو عوض کن، آب کافی، رژیم درست غذایی، تمرینهای ویژه بدنی، … بعد از رعایت کردن این موارد اگر بهبود پیدا نکردی باید به فکر جراحی باشی. هر روز تیم ایشان پیگیر روند درمانم و تغییراتم در زندگی بودند. و در پایان، بدون جراحی درمان شدم.

*این پزشک درست در دسته ارتباط عمیق با مردم قرار داشت.

باشد که رستگار شویم…